10ο Παγκύπριο Συνέδριο

10ο Παγκύπριο Συνέδριο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής

Πορίσματα 10ο Παγκύπριου Νοσηλευτικού Συνεδρίου

Το 10ον Παγκύπριο Νοσηλευτικό Συνέδριο που συνήλθε στη Λευκωσία στις 21-22 Νοεμβρίου 2003 με θέμα “Νοσηλευτική: Νέοι Προσανατολισμοί” παρακολούθησαν γύρω στους 700 Νοσηλευτές από την Κύπροκαι την Ελλάδα και φοιτητές της Νοσηλευτικής Σχολής.
Οι εισηγήσεις στο συνέδριο επικεντρώθηκαν στο σημαντικό ρόλο που έχουν να διαδραματίσουν οι Νοσηλευτές σαν επαγγελματίες υγείας στην εξέλιξη της Νοσηλευτικής στην αξιοποίηση των πολυδιάστατων δεδομένων που δημιουργεί η ένταξη μας στην Ευρωπαϊκή Ενωση.
Η συμμετοχή μεγάλου αριθμού συναδέλφων από τον Ελλαδικό χώρο τόσο σαν εισηγητών όσο και συνέδρων είναι ευχάριστη και συμβάλλει στην ανταλλαγή πληροφοριών, τάσεων και εξελίξεων στη Νοσηλευτική.

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ
• Επισημάνθηκε ότι ο νόμος περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής και τα προγράμματα της Νοσηλευτικής Σχολής έχουν προσαρμοστεί σύμφωνα με τις οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ. Οι διαδικασίες πρέπει να συνεχίσουν και να καλύψουν κάθε πτυχή της Νοσηλευτικής. Είμαστε στα πρόθυρα εισδοχής στο πανεπιστήμιο, γεγονός που θα προσδώσει νέες διαστάσεις και θα συμβάλει στην περαιτέρω αναβάθμιση της Νοσηλευτικής στον τόπο μας. Νέες μεθόδοι διδασκαλίας των φοιτητών θα αυξήσουν την αυτοπεποίθηση και θα μειώσουν το άγχος τους

• Οι Νοσηλευτές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην καρδιολογική επείγουσα και εντατική νοσηλευτική. Εξειδικευμένη τεχνολογία, γνώσεις και τεχνικές έχουν αναβαθμίσει τον τρόπο αντιμετώπισης των επειγόντων, ιδιαίτερα στην προνοσοκομειακή φροντίδα και έχουν συμβάλει στη διάσωση ανθρώπινων ζωών. Διαπιστώθηκε ότι χρειάζεται χάραξη πολιτικής και εισαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, πρωτοκόλλων και καθορισμό του τρόπου εμπλοκής των Νοσηλευτών στις διάφορες διεργασίες.

• Μέσα από τα προγράμματα πολιτικής υγείας επιβάλλεται χάραξη πολιτικής και στους πιο κάτω τομείς:
• την ασφαλή φύλαξη των τεκμηρίων σε θέματα υγείας
• τη διαχείρηση νοσοκομειακών αποβλήτων
• τη φαρμακοεπαγρύπνηση

• Τα ΜΜΕ με την προβολή γεγονότων και καλόπιστης κριτικής διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη βελτίωση και αναβάθμιση της νοσηλευτικής. Τα δικαιώματα των ασθενών συνδέονται με την έννοια της ελευθερίας της ανθρώπινης φύσης και αξιοπρέπειας. Οι Νοσηλευτές έχουν υποχρέωση να διασφαλίζουν αυτά τα δικαιώματα ανεξαρτήτων φυλής, γλώσσας ή θρησκείας, γιατί η ποιοτική φροντίδα δεν εξαρτάται μόνο από την επιστημονική κατάρτιση αλλά και την αντίληψη για την αξία του ανθρώπου και της ζωής.

• Εντοπίστηκε η αναγκαιότητα ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης όλων των επαγγελματιών υγείας για:
• πρόληψη νοσοκομειακών λοιμώξεων
• χρησιμότητα των ειδικών προληπτικών εξετάσεων
• διατροφική συμπεριφορά των εφήβων
• μεταμοσχεύσεις οργάνων

• Η δημιουργία συντονιστικού φορέα όλων των εμπλεκομένων τμημάτων/υπηρεσιών στην αντιμετώπιση παιδικών και εφηβικών προβλημάτων θεωρείται απαραίτητη. Η ενδυνάμωση και ενίσχυση εξειδικευμέων Μονάδων τόσο σε προσωπικό όσο και σε υλικοτεχνική υποδομή είναι αναγκαία προϋπόθεση για την περεταίρω αναβάθμιση της προσφερόμενης φροντίδας.

• Η διατήρηση και αποκατάσταση της ψυχικής υγείας απαιτεί ωστή υποδομή. Οι μεταρρυθμίσεις που στηρίζονται στις σύγχρονες μεθόδους, συνηγορούν σε εξατομικευμένες προσεγγίσεις και αναγνώριση των αναγκών των ασθενών

• Ασθενείς με ειδικά προβλήματα όπως παιδιά και έφηβοι, άτομα με χρόνιες παθήσεις και καρκίνο χρειάζονται ειδική αντιμετώπιση μέσα από μια πολυθεματική ομάδα όπου ο Νοσηλευτής έχει αναβαθμισμένο ρόλο σαν καθοδηγητής, συνήγορος, εκπαιδευτικός, πνευματικός ή σύμβουλος.

• Οι επαγγελματικοί Σύνδεσμοι και το Διεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτικής διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η συμμετοχή Κυπρίων Νοσηλευτών σε διεθνή σώματα σαν εκπρόσωποι του επαγγελματικού συνδέσμου και πολύ περισσότερο η εκλογή τους σε Διοικητικά Συμβούλια και η ανάληψη οργάνωσης διεθνών νοσηλευτικών συνεδρίων στην Κύπρο προβάλλει τη χώρα μας και την κρατεί στο προσκήνιο.

• Οι Νοσηλευτές κατά την κλινική άσκηση βιώνουν τα συναισθήματα των ασθενών όπως άγχος, ανησυχία, θλίψη και στενοχωρία και γίνονται δέκτες όλων των ατομικών, οικογενειακών, κοινωνικών και ψυχολογικών του προβλημάτων. Οι Νοσηλευτές για να μπορούν να ανταπεξέλθουν χρειάζονται και οι ίδιοι στήριξη.

• Ο ρόλος του Νοσηλευτή καθορίζεται μέσα στο σύστημα υγείας με την απόδοση και τεκμηρίωση του Νοσηλευτικού έργου. Η ενδυνάμωση της Νοσηλευτικής θα πρέπει να επικεντρώνεται στην ανάγκη αναθεώρησης και αναπροσαρμογής των υφιστάμενων μοντέλων και προτύπων για παροχή φροντίδας.

• Η Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών που η δημιουργία της βρίσκεται προ των πυλών, θα συνδράμει στο έργο του Υπουργείου Υγείας για στελέχωση, οργάνωση, διοίκηση, συντονισμό, έρευνα, συνεχή επιμόρφωση και έλεγχο στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα για αποτελεσματική και ποιοτική Νοσηλευτική.

“Νοσηλευτική: Νέοι Προσανατολισμοί”
21-22 Νοεμβρίου 2003

No Microsite Available