15ο Παγκύπριο Συνέδριο

15ο Παγκύπριο Συνέδριο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζει στο 15ο Παγκύπριο Συνέδριο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής που θα διεξαχθεί στο Ξενοδοχείο Coral Beach στην Πάφο στις 21 και 22 Νοεμβρίου 2008.
Το θέμα του φετινού συνεδρίου:
«Διευρυμένοι Ρόλοι και Σύγχρονες προκλήσεις»,
αναδεικνύει τη σημασία που οι Νοσηλευτές και οι Μαίες δίνουν στη συμμετοχή τους στο τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας.

Βαρυσήμαντη επισήμανση για το ρόλο των Νοσηλευτών και Μαιών έγινε το 1999, με τη διακήρυξη του Μονάχου, από τους Υπουργούς Υγείας της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας.

«Πιστεύουμε ότι οι νοσηλευτές/τριες και οι μαίες έχουν αυξανόμενα σημαντικούς ρόλους κλειδιά στις προσπάθειες της κοινωνίας για χειρισμό των προκλήσεων της εποχής μας στη δημόσια υγεία, καθώς επίσης και στη διασφάλιση παροχής υψηλής ποιότητας, ευπρόσιτων, αμερόληπτων, ικανών και ευαίσθητων υπηρεσιών υγείας που θα διασφαλίζουν μια συνέχεια φροντίδας τονίζοντας τα δικαιώματα των ανθρώπων και των μεταβαλλόμενων αναγκών»

Οι Νοσηλευτές και οι Μαίες της Κύπρου αναζητούν και επιδιώκουν ευκαιρίες για Συνεχή Επαγγελματική Ανάπτυξη μέσω πολυποίκιλων δραστηριοτήτων που εστιάζουν στον άνθρωπο και την οικογένεια.

Οι προσπάθειες μας επικεντρώνονται στη διασφάλιση παροχής υψηλής ποιότητας φροντίδας, στην ίση πρόσβαση και κατανομή, στη συνέχεια της φροντίδας και στην κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ασθενών.

Η επιτυχία του έργου μας είναι συνυφασμένη με το ρόλο που έχουμε να διαδραματίσουμε συμμετέχοντας στη λήψη αποφάσεων, σε όλα τα επίπεδα ανάπτυξης και εφαρμογής προγραμμάτων για την Υγεία.

Η Πολιτεία οφείλει να διευκολύνει το έργο μας ώστε να μπορούμε να παρέχουμε φροντίδα επαρκώς και αποτελεσματικά τόσο σαν ανεξάρτητοι όσο και σαν αλληλοεξαρτώμενοι επαγγελματίες, σε όλα τα επίπεδα, μέσα από εξασφάλιση και εφαρμογή των απαραίτητων νομικών και ρυθμιστικών πλαισίων στο σύστημα υγείας.

Ευελπιστούμε ότι το 15ο Παγκύπριο Συνέδριο θα ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες και θα συμβάλει στις προσπάθειες που καταβάλλονται για ανάπτυξη και ενδυνάμωση της υγείας στον τόπο μας.

Ιωάννης Λεοντίου
Πρόεδρος