16ο Παγκύπριο Συνέδριο

16ο Παγκύπριο Συνέδριο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής

Αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες,
Αγαπητοί φοιτητές,
Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλώ εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου στο 16ο Παγκύπριο Συνέδριο του Επαγγελματικού Συνδέσμου των Νοσηλευτών και Μαιών της Κύπρου.
Το φετινό θέμα του Συνεδρίου: «ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: Η ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ» φιλοδοξεί μέσα από τις βαρυσήμαντες επισημάνσεις των εργασιών, που θα παρουσιαστούν, να προβάλει τη συνδρομή των Νοσηλευτών και Μαιών στις συνεχώς αυξανόμενες προκλήσεις που απορρέουν από τις μεταβαλλόμενες συνθήκες στον τομέα της Υγείας.

Η Κύπρος, και όχι μόνο, έχει αλλάξει εντυπωσιακά κατά τη διάρκεια των τελευταίων 50 χρόνων – και αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις. Η γήρανση του πληθυσμού, οι απαιτήσεις των πολιτών για περισσότερη πληροφόρηση σε θέματα υγείας, η οικονομική κρίση και οι περιορισμοί των δαπανών στην υγεία, η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στις διάφορες ομάδες πληθυσμού αποτελούν μόνο μερικά παραδείγματα.
Προκειμένου να είμαστε σε θέση να εξετάσουμε καλύτερα αυτές τις προκλήσεις, θα πρέπει να ενημερωνόμαστε συνεχώς για τις τρέχουσες εξελίξεις ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικότερα τις ανάγκες υγείας που προκύπτουν.
Διαχρονικά το συνέδριο έχει γίνει καθιερωθεί ως βασικό γεγονός στο ημερολόγιο υγείας – μια ιδανική ευκαιρία για ευρύ αναστοχασμό και ανταλλαγή γνώσεων και απόψεων.

Εύχομαι το συνέδριο να προβληματίσει και να ενδυναμώσει τους επαγγελματίες υγείας που θα το παρακολουθήσουν ώστε να καταστούν κοινωνοί της προσπάθειας που καταβάλλεται για συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη για αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων που απορρέουν από τη συνεχή μεταβολή των συνθηκών στην υγεία.

Ιωάννης Λεοντίου