17ο Παγκύπριο Συνέδριο

17ο Παγκύπριο Συνέδριο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής

Αγαπητοί φίλοι και φίλες

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στο 17ον Παγκύπριο Συνέδριο του Επαγγελματικού Συνδέσμου των Νοσηλευτών και των Μαιών της Κύπρου.
Το φετινό θέμα του Συνεδρίου:
«ΝΟΣΗΛΕΥΤIKΟ ΚΑΙ MAIEΥTIKO ΔΥΝΑΜΙΚΟ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ», φιλοδοξεί, μέσα από τις επιστημονικά τεκμηριωμένες επισημάνσεις των εργασιών να καταστήσει, κοινωνούς όλους τους εμπλεκόμενους στο χώρο της υγείας.
Οι προκλήσεις και οι προοπτικές στον τομέα της υγείας είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το νοσηλευτικό και μαιευτικό δυναμικό αφού από αυτό πηγάζει η διασφάλιση της ποιότητας φροντίδας στο άτομο και την κοινωνία γενικότερα.
Όπως συμβαίνει σε όλες τις χώρες του κόσμου οι νοσηλευτές και οι μαίες αποτελούν το πολυπληθέστερο ανθρώπινο δυναμικό στο τομέα της υγείας.
Οι νοσηλευτές και οι μαίες κατέχουν ρόλους κλειδιά στο χειρισμό των προκλήσεων της δημόσιας υγείας, στην παροχή ποιοτικής φροντίδας και διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Στην Κύπρο, όπως και στην Ευρώπη, διαπιστώνεται σοβαρή έλλειψη νοσηλευτών και μαιών στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, Η έλλειψη νοσηλευτικού και μαιευτικού δυναμικού έχει σοβαρή επίπτωση στην ασφάλεια των ασθενών.
Πιστεύουμε ότι καλά υποκινούμενο, εκπαιδευμένο και επαρκές νοσηλευτικό και μαιευτικό δυναμικό θα αποτελέσει το κλειδί στην επιτυχία του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου που βασίζεται στη δυνατότητα προσέγγισης και την καθολική πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας καθώς και στη συνεργασία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών στη φροντίδα.
Αυτός είναι ο βασικότερος σκοπός του καθιερωμένου πλέον στις συνειδήσεις μας Παγκυπρίου Νοσηλευτικού και Μαιευτικού Συνεδρίου για το οποίο θεωρώ δεδομένη την επιτυχία του.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ιωάννης Λεοντίου
Πρόεδρος ΠΑΣΥΝΜ