26ο Παγκύπριο Συνέδριο-Εργαστήρια

Αναρτημένα Εκθέματα

Πρακτικά & Πρόγραμμα

Φωτογραφίες

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Τα πιο κάτω εργαστήρια θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου και ταυτόχρονα με τις συντρέχουσες συνόδους.
Τα εργαστήρια προϋποθέτουν περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων.Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως δηλώσουν τη συμμετοχή τους, την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019 κατά τη διάρκεια του διαλείμματος και μεταξύ των ωρών 10:30 – 11:00.
Για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού των εργαστηρίων, σας παρακαλούμε όπως δηλώσετε τη συμμετοχή σας μέσα στα πλαίσια των χρονοδιαγραμμάτων.
Ο κάθε σύνεδρος δικαιούται συμμετοχή ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
 
Α/α
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ & ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
1
Παρασκευή 29 Νοεμβρίου, 11:00 – 13:00 και 14:20 – 17:30
Σάββατο 30 Νοεμβρίου, 09:00 – 13:00
Αίθουσα: ATRIUM B
Συμμετοχή μέχρι 12 άτομα σε κάθε εργαστήρι (Τα ίδια άτομα και τις 2 μέρες)
Βιωματικό εργαστήριο αναγνώρισης και διαχείρισης συναισθημάτων «Ο ιστός των σκέψεων»
Χατζηιωάννου Άννα, Κίτρου Χριστίνα
2
Παρασκευή 29 Νοεμβρίου
14:20 – 15:50 Αίθουσα: ATRIUM A
Συμμετοχή μέχρι 20 άτομα σε κάθε εργαστήρι
Η Χρυσή ώρα του Ισχαιμικού Εγκεφαλικού στα ΤΑΕΠ
Ρώσσης Χρίστος, Γιαννέλου Ευαγγελία, Παπαγεωργίου Γιώργος, Μπουζίκα Μερόπη
3
Παρασκευή 29 Νοεμβρίου
16:05 – 17:30 Αίθουσα: ATRIUM A
Συμμετοχή μέχρι 20 άτομα
Η ασθενο-κεντρική προσέγγιση επικοινωνίας νοσηλευτή-ασθενή
Κωνσταντίνου Yβόνη, Λουκά Φίλιππος
4
Σάββατο 30 Νοεμβρίου
09:00 – 11:10 Αίθουσα: ATRIUM A
Συμμετοχή μέχρι 20 άτομα σε κάθε εργαστήρι
Αλγόριθμος αναγνώρισης και αντιμετώπισης της σήψης
Παπαγεωργίου Γιώργος, Ρώσσης Χρίστος, Γιανέλου Εύα, Μπουζίκα Μερόπη
5
Σάββατο 30 Νοεμβρίου
11:40 – 13:10 Αίθουσα: ATRIUM A
Συμμετοχή μέχρι 20 άτομα σε κάθε εργαστήρι
Βιωματικό Εργαστήρι «Γνωρίζοντας Εμένα»
Ευριπίδου Μελίνα, Χαραλάμπους Ανδρέας, Μερκούρης Αναστάσιος, Ευθυμίου Αρετή, Παπασταύρου Ευριδίκη
A/A – 1

Βιωματικό εργαστήριο αναγνώρισης και διαχείρισης συναισθημάτων «Ο ιστός των σκέψεων »

Χατζηιωάννου Άννα, Κίτρου Χριστίνα

Εισαγωγή: Οι επαγγελματίες υγείας είναι καθημερινά εκτεθειμένοι σε γεγονότα τα οποία τους προκαλούν σωρεία αρνητικών συναισθημάτων όπως άγχος, θυμό, θλίψη. Έχει φανεί πως τα αρνητικά αυτά συναισθήματα, τις πλείστες φορές, παραμένουν ανεπεξέργαστα και έτσι οδηγούν τους επαγγελματίες υγείας σε επαγγελματική εξουθένωση.  Πολλές φορές τα γεγονότα τα οποία βιώνουν οι επαγγελματίες υγείας είναι ρεαλιστικά αλλά οι νοηματοδοτήσεις που γίνονται είναι αποτέλεσμα όχι επαγωγικής σκέψης. Σημαντική παράμετρος για την ψυχική ηρεμία είναι η αποδοχή. Μια παράμετρος η οποία πολλές φορές, όσο τραυματικό και εάν είναι το γεγονός, οδηγεί σε γαλήνη και ηρεμία.

Σκοπός: Στα βιωματικά αυτά εργαστήρια θα διαπραγματευτούμε θέματα τα οποία αφορούν

  •  Πηγές εργασιακού στρες
  • Τρόπους με τους οποίους εκδηλώνεται το στρες μέσω του σώματος, των σκέψεων και των συμπεριφορών
  • Παράγοντες που ενθαρρύνουν και διαιωνίζουν την παρουσία του στρες
  •  Τρόπους πρόληψης και διαχείρισης στρες μέσω αποτελεσματικών πρακτικών

Στόχος του παρών εργαστηρίου είναι τα άτομα που θα συμμετέχουν να λάβουν εργαλεία διαχείρισης στρες

Μεθοδολογία: Το εργαστήριο αυτό θα γίνει βάσει της Γνωστικής Συμπεριφορικής προσέγγισης.

A/A – 2

Η Χρυσή ώρα του Ισχαιμικού Εγκεφαλικού στα ΤΑΕΠ

Ρώσσης Χρίστος, Γιαννέλου Ευαγγελία, Παπαγεωργίου Γιώργος, Μπουζίκα Μερόπη

Σκοπός εισήγησης: Η παρουσίαση των κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με την έγκαιρη αναγνώριση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των ΙΑΕΕ.

Στόχοι εισήγησης: Να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες για τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες του 2018 που αφορούν στην αναγνώριση και στην αντιμετώπιση του ΙΑΕΕ

Μα εξοικειωθούν με την έννοια του Ισχαιμικού Αγγειακού Εγκεφαλικού Επεισοδίου (ΙΑΕΕ)

Να κατανοήσουν ότι το ΙΑΕΕ αποτελεί επείγον περιστατικό και ως τέτοιο θα πρέπει να αντιμετωπίζεται

Μέθοδος: Παρουσίαση δημογραφικών και στατιστικών στοιχείων από τον ΠΟΥ, προβλεπτικών μοντέλων και παθοφυσιολογίας.

Παρουσίαση προτεινόμενου αλγόριθμου με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες

Κλινικό σενάριο

A/A – 3

Η Χρυσή ώρα του Ισχαιμικού Εγκεφαλικού στα ΤΑΕΠ

Ρώσσης Χρίστος, Γιαννέλου Ευαγγελία, Παπαγεωργίου Γιώργος, Μπουζίκα Μερόπη

Εισαγωγή: Το ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΙΑΕΕ) αποτελεί κύρια αιτία θανάτου και αναπηρίας παγκοσμίως. Οι γνώσεις των επαγγελματιών υγείας που εργάζονται στα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) σχετικά με το ΙΑΕΕ είναι ζωτικής σημασίας καθώς επηρεάζουν τόσο την έγκαιρη διάγνωση, όσο και την έγκαιρη και αποτελεσματική θεραπεία. Στις κατευθυντήριες οδηγίες της Αμερικάνικης Καρδιολογικής Εταιρίας που εκδόθηκαν το 2018 προτείνεται η δημιουργία ομάδων εργασίας με σκοπό τη δημιουργία ενός οργανωμένου πρωτοκόλλου με το οποίο θα αντιμετωπίζονται όλοι οι ασθενείς με συμπτώματα ΙΑΕΕ.

Σκοπός εισήγησης: Η παρουσίαση των κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με την έγκαιρη αναγνώριση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των ΙΑΕΕ.

Στόχοι εισήγησης: Να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες για τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες του 2018 που αφορούν στην αναγνώριση και στην αντιμετώπιση του ΙΑΕΕ

Μα εξοικειωθούν με την έννοια του Ισχαιμικού Αγγειακού Εγκεφαλικού Επεισοδίου (ΙΑΕΕ)

Να κατανοήσουν ότι το ΙΑΕΕ αποτελεί επείγον περιστατικό και ως τέτοιο θα πρέπει να αντιμετωπίζεται

Μέθοδος: Παρουσίαση δημογραφικών και στατιστικών στοιχείων από τον ΠΟΥ, προβλεπτικών μοντέλων και παθοφυσιολογίας.

Παρουσίαση προτεινόμενου αλγόριθμου με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες

Κλινικό σενάριο

A/A – 4

Αλγόριθμος αναγνώρισης και αντιμετώπισης της σήψης

Παπαγεωργίου Γιώργος, Ρώσσης Χρίστος, Γιανέλου Εύα, Μπουζίκα Μερόπη

Εισαγωγή: Η σήψη είναι ένα κομμάτι της ιατρικής που είναι πολύ απαιτητικό. Αν αναλογιστούμε μόνο ότι το 1990 το κέντρο για έλεγχο των λοιμώξεων υπολόγισε ότι υπήρχαν 450,000 περιστατικά σήψης το χρόνο στις ΗΠΑ, με 100,000 περίπου θανάτους. Το κόστος ενός μέσου νοσοκομείου για αντιμετώπιση της σήψης ανέρχεται ανά ασθενή στις 32,421 δολάρια. Περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι θα παρουσιάσουν σήψη. Είναι η νούμερο ένα αιτία θανάτου και σοβαρής ασθένειας ανά το παγκόσμιο.

Το Μάρτιο του 2016 παρουσιάστηκαν τα καινούργια κριτήρια για γρήγορη διάγνωση και γρήγορη αντιμετώπιση της σήψης και ονομάστηκαν Sepsis 3. Η καινούργια κλίμακα που εισάχθηκε ονομάζεται qSOFA (quick Sequential Organ Failure System). Αναπροσάρμοσαν τους ορισμούς για τη σήψη, τη οργανική ανεπάρκεια και τη σηπτική καταπληξία. Επίσης αφαίρεσαν το ορισμό της σοβαρής σήψης.

Βάση των πιο πάνω και της αδήριτης ανάγκης για εφαρμογή πρωτοκόλλων γρήγορης διάγνωσης και αντιμετώπισης της σήψης αναπτύχθηκε ένας αλγόριθμος, πάντα με βάση της τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες, ούτως ώστε να κάνει τη ζωή τον κλινικών νοσηλευτών και ιατρών πιο εύκολη. Ο αλγόριθμος ασχολείται με τη πρώτη ώρα που θα έρθει ο ασθενής στα ΤΑΕΠ ή στους θαλάμους νοσηλείας.

Σκοπός εισήγησης: Ενημέρωση και ανάλυση των καινούριων κατευθυντήριων οδηγιών γρήγορης αναγνώρισης και αντιμετώπισης της σήψης, της σηπτικής καταπληξίας και της πολυοργανικής δυσλειτουργίας. Ανάπτυξη αλγόριθμου για κλινικούς Νοσηλευτές και Ιατρούς.

Στόχοι εισήγησης: Εισήγηση για υιοθέτηση του αλγορίθμου αντιμετώπισης σήψης από τα Νοσοκομεία της Κυπριακής δημοκρατίας και τους θαλάμους των νοσοκομείων. Εγκαθίδρυση πρωτοκόλλων διάγνωσης, αντιμετώπισης της σήψης και ίδρυση ομάδων SWAT.

Μέθοδος: Παρουσίαση δημογραφικών και στατιστικών από ΠΟΥ, CDC άλλες πηγές

Παθοφυσιολογίας, ανάλυση ορισμών και αλγόριθμου με επεξηγήσεις που αφορούν στην προτεινομένη για εφαρμογή κλίμακα SOFA, Την καινούρια κλίμακα quick SOFA

Κλινικά σενάρια για κατανόηση της εφαρμογής του αλγόριθμου

A/A – 5

Βιωματικό Εργαστήρι «Γνωρίζοντας Εμένα»

Ευριπίδου Μελίνα, Χαραλάμπους Ανδρέας, Μερκούρης Αναστάσιος, Ευθυμίου Αρετή, Παπασταύρου Ευριδίκη

Εισαγωγή: Έχοντας υπό όψιν τη ραγδαία επιδημιολογική αύξηση της άνοιας, σε συνδυασμό με τη αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης, όλο και περισσότεροι ασθενείς με άνοια, αναμένεται να νοσηλευτούν. Αν και ήδη καταλαμβάνουν το 25% των νοσοκομειακών κλινών, η δημοτικότητα τους τείνει να είναι περιορισμένη μεταξύ των επαγγελματιών υγείας, κυρίως λόγω των επικοινωνιακών δυσκολιών και των συμπεριφορικών χαρακτηριστικών της νόσου. Το γεγονός αυτό καθιστά την συγκεκριμένη ομάδα ασθενών ως ευάλωτη, καθώς δεν είναι σε θέση να εκφράσουν τις ανάγκες τους με λεκτική επικοινωνία ή να απαιτήσουν τη καλύτερη δυνατή φροντίδα. Οπόταν η εκπαίδευση των νοσηλευτών προς τις ιδιαιτερότητες φροντίδας, της συγκεκριμένης ομάδας ασθενών χρήζει της δέουσας σημασίας.

Σκοπός: Η προαγωγή του επιπέδου γνώσεων των νοσηλευτών και η βελτίωση των στάσεων τους ως προς την φροντίδα ασθενή με άνοια

Στόχοι:
1) Εκμάθηση επικοινωνιακών δεξιοτήτων λεκτικών και μη λεκτικών

2) Προαγωγή ενσυναίσθησης μεταξύ των νοσηλευτών

3) Βελτίωση του περιβάλλοντος φροντίδας

4) Εκμάθηση τεχνικών διαχείρισης συμπεριφορικών χαρακτηριστικών ατόμων με άνοια

Μέθοδος: Η εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος που απευθύνεται σε κλινικούς νοσηλευτές, το οποίο εφαρμόζεται στο NHS του Ηνωμένου Βασιλείου με αρκετά θετικό αντίκτυπο. Το δείγμα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20 άτομα, καθώς περιλαμβάνει αρκετές ασκήσεις διάδρασης και ομαδικές εργασίες.

Αποτελέσματα: Αναμένεται αύξηση του επίπεδου γνώσεων και θετικοποίηση των υφιστάμενων στάσεων των νοσηλευτών προς την φροντίδα ασθενών με άνοια, μεταβλητές που όπως φάνηκε από την μέχρι σήμερα βιβλιογραφία είναι αρνητικές. Επιπλέον, αναμένεται να βελτιωθούν επικοινωνιακές δεξιότητες και να προαχθεί το αίσθημα ενσυναίσθησης, μέσω των βιωματικών εργαστηρίων. Αποτέλεσμα αυτών θα είναι η αύξηση της αυτοπεποίθησης των νοσηλευτών κατά την αλληλεπίδραση τους με τα άτομα αυτά και η αναβάθμιση του περιβάλλοντος φροντίδας, καθώς πλέον οι νοσηλευτές θα είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τα πιθανά ερεθίσματα για τους ασθενείς με άνοια και να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο.

Συμπεράσματα: Με την προαγωγή των επικοινωνιακών δεξιοτήτων αφενός θα βελτιωθεί η ποιότητα φροντίδας στους ασθενείς με άνοια, αφού οι νοσηλευτές θα είναι σε θέση να αναγνωρίσουν έγκαιρα τις ανάγκες των ασθενών και αφετέρου θα  διευκολυνθεί η νοσηλευτική διεργασία, καθώς θα αντιμετωπιστούν αρκετά κωλύματα στην φροντίδα, κυρίως στην διαχείριση των συμπεριφορικών χαρακτηριστικών.