27ο Παγκύπριο Συνέδριο-Επιτροπές

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος
Ιωάννης Λεοντίου
Μέλος
Μαρία Παναγιώτου
Μέλος
Νίκος Φλουρής
Αντιπρόεδρος
Σταύρος Βρυωνίδης
Μέλος
Παναγιώτης Τσοβίλης
Μέλος
Κυριάκος Ανδρέου
Γραμματέας
Αριστείδης Χωραττάς
Μέλος
Άννα Χατζηιωάννου
Μέλος
Κυριάκος Ξυδιάς
Ταμίας
Νίκος Χριστοφόρου
Μέλος
Θεοχάρης Ιωάννου
Μέλος
Μιχάλης Λάμπρου
  Μέλος
Δημήτρης Λοΐζου
 

   

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΣΥΝΜ
Πρόεδρος
Αριστείδης Χωραττάς
Αντιπρόεδρος
Κυριάκος Ανδρέου
Γραμματέας
Μαρία Παναγιώτου
Μέλος
Θεοχάρης Ιωάννου
Μέλος
Δημήτρης Λοΐζου

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Παναγιώτης Τσοβίλης – Πρόεδρος Ο.Ε
Μαρία Παναγιώτου– Γραμματέας Ο.Ε
Νίκος Χριστοφόρου – Ταμίας Ο.Ε