28ο Παγκύπριο Συνέδριο

Αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες,

Ο τίτλος του φετινού συνεδρίου έχει σκοπό να τονίσει τη σημασία συνδρομής των νοσηλευτών και των μαιών στην παροχή ασφαλούς και ποιοτικής φροντίδας υγείας. Η ποικιλότητα των εργασιών του συνεδρίου αντικατοπτρίζεται στο σύνολο των 53 παρουσιάσεων από κύπριους και ελλαδίτες νοσηλευτές, μαίες, γιατρούς και καθηγητές πανεπιστημίων.

Η πανδημία COVID-19 έχει αλλάξει τον κόσμο. Έχει αλλάξει τον τρόπο που ζούμε, κοινωνικοποιούμαστε, εργαζόμαστε και αλληλοεπιδρούμε μεταξύ μας. Έχει επίσης αναδείξει το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουμε και έχει αποδείξει αυτό που έχει ειπωθεί κατά κόρον, ότι δηλαδή οι νοσηλευτές και οι μαίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των υπηρεσιών υγείας.

Η πανδημία μας βρήκε να εργαζόμαστε στην πρώτη γραμμή, να εκπαιδεύουμε, να ερευνούμε, να θεραπεύουμε, να εμβολιάζουμε και να φροντίζουμε τους συνανθρώπους μας. Εργαστήκαμε, μερικές φορές, χωρίς επαρκή προστασία και σε μη ασφαλές περιβάλλον. Κάποιοι από εμάς έχουν επίσης νοσήσει. Κάποιοι κρατήθηκαν μακριά από τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Έχουμε επαινεθεί ως ήρωες, όμως είμαστε άνθρωποι, όχι υπεράνθρωποι και έχουμε τις ίδιες ανάγκες και δικαιώματα με όλους τους άλλους. Είμαστε καλά εκπαιδευμένοι, εξειδικευμένοι, έμπειροι επαγγελματίες και παρέχουμε ολιστική ανθρωποκεντρική φροντίδα σε όλα τα στάδια της ζωής των ανθρώπων.

Έχουμε μάθει πολλά από αυτή την πανδημία. Πρέπει να επαναφέρουμε τα συστήματα υγείας και τις κοινωνίες μας, έτσι ώστε να εργαστούμε για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων μεταξύ διαφορετικών ομάδων στην κοινωνία. Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να επενδύσουν στην υγειονομική περίθαλψη λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δαπάνες στον τομέα της υγείας μπορεί να διαρκέσουν δεκαετίες για να αποδώσουν καρπούς. Είναι για αυτό που υποστηρίζουμε ότι η ενίσχυση των νοσηλευτών και μαιών θα πρέπει να αντικρίζεται ως επένδυση για το μέλλον, παρά ως τρέχον κόστος.

Η πρόσφατη παγκόσμια έκθεση της Νοσηλευτικής, που χρηματοδοτείται από κοινού από τον Π.Ο.Υ, το ICN και τo πρόγραμμα Nursing Now, υποδεικνύει στους πολιτικούς και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να επενδύσουν στη μαζική επιτάχυνση της νοσηλευτικής εκπαίδευσης, να δημιουργήσουν νέες νοσηλευτικές θέσεις εργασίας και να συνδράμουν στην ενίσχυση της ηγεσίας των νοσηλευτών.

Η πολιτεία θα πρέπει να εξετάσει σοβαρά τους κοινωνικούς προσδιοριστικούς παράγοντες της υγείας, συμπεριλαμβανομένης της φτώχειας, της κακής διατροφής, της εκπαίδευσης και της ανεργίας και να εφαρμόσει στρατηγικές που θα καταστήσουν την κοινωνία πιο ίση και πιο δίκαια. Εάν όλοι οι άνθρωποι απολαμβάνουν τους καρπούς της εργασίας τους ή υποστηρίζονται από ένα δίχτυ ασφαλείας που τους παρέχει ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο, τότε το όφελος είναι για όλη την κοινωνία. Αν δεν υπάρξει δραστική επαναφορά σε πολιτικές και πρακτικές με αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων μας, δεν θα επιτύχουμε τους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Το όραμα των νοσηλευτών και μαιών για τη μελλοντική φροντίδα υγείας μας τοποθετεί σε θέσεις επιρροής και εξουσίας ώστε να συνδράμουμε περισσότερο σε ανθρωποκεντρικές προσεγγίσεις στην φροντίδα υγείας και κατά συνέπεια, σε πιο θετικά αποτελέσματα για τους ανθρώπους και τις κοινότητες τους οποίους υπηρετούμε.

Ιωάννης Λεοντίου
Πρόεδρος ΠΑΣΥΝΜ