29ο Παγκύπριο Συνέδριο-Εργαστήρια

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Τα πιο κάτω εργαστήρια θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου και ταυτόχρονα με τις συντρέχουσες συνόδους. Τα εργαστήρια προϋποθέτουν περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως δηλώσουν τη συμμετοχή τους, την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022 κατά τη διάρκεια του διαλείμματος και μεταξύ των ωρών 10:30 – 11:00. Για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού των εργαστηρίων, σας παρακαλούμε όπως δηλώσετε τη συμμετοχή σας μέσα στα πλαίσια των χρονοδιαγραμμάτων και σας ενημερώνουμε ότι θα δοθεί προτεραιότητα συμμετοχής ανάλογα με το χρόνο υποβολής της δήλωσης. Η δήλωση συμμετοχής θα βρίσκεται στο φάκελο του συνεδρίου. 

Α/Α
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΙΤΛΟΣ & ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ Σημείωση
1
Παρασκευή 11 Νοεμβρίου – 14:00 –16:20
Αίθουσα: Conference
Μαιευτική φροντίδα με σεβασμό
Δρ. Χατζηγεωργίου Ελένη, Μάρκου Άντρη, Αγησιλάου Κυριακή
Συμμετοχή μόνο Μαίες/Μαιευτές
2
Παρασκευή 11 Νοεμβρίου – 16:40 –18:20
Αίθουσα: Conference
Η πρακτική του αναίμακτου καθαρισμού και η σημασία χρήσης κατάλληλων επιθεμάτων στην επούλωση τραυμάτων πίεσης
Δρ. Βασιλείου Μάριος
Συμμετοχή μέχρι 20 άτομα
3
Σάββατο 12 Νοεμβρίου – 09:00 – 11:00
Αίθουσα: Conference
Εκπαίδευση στη διαχείριση ασθενή με ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο στο ΤΑΕΠ (εργαστήριο)
Ρώσσης Χρίστος, Γιαννέλου Ευαγγελία, Παπαγεωργίου Γιώργος, Αθηνής Γιώργος, Δρ. Μπουζίκα Μερόπη
Συμμετοχή μέχρι 20 άτομα
4
Σάββατο 12 Nοεμβρίου – 11:30 – 13:30
Αίθουσα: Conference
Εξειδικευμένη Αξιολόγηση Ηλεκτροκαρδιογραφήματος 12 απαγωγών
Πιτσιλλίδου Σύλβια, Αλεξάνδρου Κυριάκος
Συμμετοχή μέχρι 20 άτομα

AA2

Η πρακτική του αναίμακτου καθαρισμού και η σημασία χρήσης κατάλληλων επιθεμάτων στην επούλωση τραυμάτων πίεσης

Δρ Βασιλείου Μάριος

Εισαγωγή

Στους ασθενείς η νοσηρή κατάσταση με ανάπτυξη τραύματος πίεσης, αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και νοσηλευτική φροντίδα.

Τα έλκη που δυνατόν να αναπτυχθούν μπορούν εύκολα να μολυνθούν. Το μολυσμένο έλκος είναι δύσκολο να αποθεραπευτεί και προκαλεί πολλά κλινικά προβλήματα στον ασθενή. Σε μερικούς ασθενείς είναι το πρώτο στάδιο μιας νοσηρής κατάστασης που οδηγεί σε σηπτική κατάσταση ή ακρωτηριασμό αν αφορά διαβητικό ασθενή.

Αυτό αναγκάζει την εξειδίκευση στη πρόληψη και στη φροντίδα τραυμάτων πίεσης του νοσηλευτικού προσωπικού. Η γενική κατάσταση της υγείας του ατόμου και ο τρόπος διαβίωσης του επηρεάζει άμεσα την δημιουργία και την εξέλιξη ενός έλκους. Η αξιολόγηση του έλκους βασίζεται αρχικά στην κλινική εξέταση από την διεπιστημονική ομάδα, όπως επίσης και την εμπεριστατωμένη ιατρική. Η γνώση των σύγχρονων τρόπων θεραπείας των τραυμάτων πίεσης, αποτελεί επιτακτική ανάγκη για τους επαγγελματίες υγείας που παρέχουν υπηρεσίες σε αυτό το επίπεδο.

Σκοπός

Σκοπός του εργαστηρίου είναι η παρουσίαση του ρόλου και της δράσης του εξειδικευμένου νοσηλευτή ως μέλος της διεπιστημονικής ομάδας στην θεραπεία τραύματος πίεσης, με την ορθή χρήση ενεργών επιθεμάτων και την εφαρμογή της πρακτικής του αναίμακτου καθαρισμού.

Υλικό – Αποτέλεσμα

Παρουσίαση περιπτωσιακών μελετών με ψηφιακό υλικό (φωτογραφίες και βίντεο) όπου διαφαίνεται η κλινική εξέλιξη των τραυμάτων πίεσης προς την επούλωση, μέσω της σταδιοποίησης τους.  Με τη σωστή αξιολόγηση και χρήση ειδικών επιθεμάτων τα τραύματα πίεσης θεραπεύονται σε επιθυμητό χρονικό διάστημα, ακολουθώντας τα πρωτόκολλά οδηγιών από διεθνής οργανισμούς σχετικά με την φροντίδα και διαχείριση τραυμάτων.

Συμπερασματικά

Οι νοσηλευτές έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν τόσο στην πρόληψη, όσο και στην φροντίδα των ελκών και τραυμάτων.

Η  καλή  κατανόηση  των  μηχανισμών  επούλωσης  των  τραυμάτων πίεσης αποτελεί  προϋπόθεση  για  την  σωστή  εφαρμογή  των  τοπικών  θεραπειών.

Στόχος είναι η παροχή Ολιστικής Νοσηλευτικής Φροντίδας, και η ανάπτυξη σωστής συνεργασίας μεταξύ του νοσηλευτή που βρίσκεται στη πρώτη γραμμή μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας.

Η ορθή συνεργασία και αξιολόγηση των τραυμάτων πίεσης μαζί με την παροχή κατάλληλης νοσηλευτικής αγωγής, σε συνδυασμό με την ορθή χρήση θεραπευτικών επιθεμάτων, ο νοσηλευτής είναι σε θέση να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των συνανθρώπων του.

AA3

Εκπαίδευση στη διαχείριση ασθενή με ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο στο ΤΑΕΠ

Ρώσσης Χρίστος, Γιαννέλου Ευαγγελία, Παπαγεωργίου Γιώργος, Αθηνής Γιώργος, Δρ. Μπουζίκα Μερόπη

Εισαγωγή:

Το ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΙΑΕΕ) αποτελεί κύρια αιτία θανάτου και αναπηρίας παγκοσμίως. Οι γνώσεις των επαγγελματιών υγείας που εργάζονται στα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) σχετικά με το ΙΑΕΕ είναι ζωτικής σημασίας καθώς επηρεάζουν τόσο την έγκαιρη διάγνωση, όσο και την έγκαιρη και αποτελεσματική θεραπεία. Στις κατευθυντήριες οδηγίες της Αμερικάνικης Εταιρίας Εγκεφαλικών που εκδόθηκαν το 2019 προτείνεται η δημιουργία ομάδων εργασίας με σκοπό τη δημιουργία ενός οργανωμένου πρωτοκόλλου με το οποίο θα αντιμετωπίζονται όλοι οι ασθενείς με συμπτώματα ΙΑΕΕ.

Σκοπός εργαστηρίου:

Η εκπαίδευση των νοσηλευτών επείγουσας φροντίδας στην αναγνώριση και διαχείριση ασθενών με Ισχαιμικό Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (ΙΑΕΕ).

Μέθοδος:

Μέσω παρουσίασης:
Ορισμών, επιδημιολογικών δεδομένων, στατιστικών στοιχείων και παθοφυσιολογίας του ΙΑΕΕ.
Προτεινόμενου αλγόριθμου βάσει των πρόσφατων κατευθυντήριων οδηγιών.
Κλινικού σεναρίου.

AA4

Εξειδικευμένη Αξιολόγηση Ηλεκτροκαρδιογραφήματος 12 απαγωγών

Πιτσιλλίδου Σύλβια, Αλεξάνδρου Κυριάκος

Το ΗΓΚ αποτελεί βασικό εργαλείο αξιολόγησης  στον κλινικό χώρο. Οι Νοσηλευτές καλούνται καθημερινά να αξιολογήσουν ΗΚΓ είτε σε παρακλίνιο καρδιοσκόπιο είτε σε έντυπη μορφή σε ΗΚΓ 12 απαγωγών.

Το συγκεκριμένο εργαστήριο θα περιλαμβάνει κατανόηση του ερεθισματαγωγού συστήματος και το πως αυτό απεικονίζεται σε ΗΚΓ 12 απαγωγών, τα βασικά Ηλεκτροκαρδιογραφικά επάρματα, την αναγνώριση βασικών ρυθμών και αρρυθμιών, τις διαταραχών της ενδοκοιλιακής αγωγιμότητας και την αναγνώριση ισχαιμίας του μυοκαρδίου μέσω ΗΚΓ.

Το ερεθισματαγωγό σύστημα αποτελεί το σύστημα το οποίο μεταφέρει το ηλεκτρικό ερέθισμα στο σε όλα τα μυοκαρδιακά κύτταρα. Η φυσιολογία του ερεθισματαγωγού και το πως αυτό σχετίζεται με τα επάρματα που απεικονίζονται σε ένα ΗΚΓ αποτελεί την βασική αρχή για την κατανόηση του ΗΚΓ.

Στην αναγνώριση των βασικών αρρυθμιών όσον αφορά της Υπερκοιλιακές Αρρυθμίες θα συμπεριληφθεί η Κολπική Μαρμαρυγή, ο Τυπικός και Άτυπος Κολπικός Πτερυγισμός, η Μονοεστιακή και Πολυεστιακή Κολπική Ταχυκαρδία και η Κολποκοιλιακή Κομβική Ταχυκαρδία Επανεισόδου. Οι κοιλιακές αρρυθμίες και ρυθμοί που θα αναλυθούν θα είναι η Κοιλιακή Ταχυκαρδία, η Κοιλιακή Μαρμαρυγή, η Πολύμορφη Κοιλιακή Ταχυκαρδία και ο Ιδιοκοιλιακός Ρυθμός.

Όσον αφορά της διαταραχές της ενδοκοιλιακής αγωγιμότητας θα αφορούν τον αποκλεισμό και Ημιαποκλεισμό Αριστερού και Δεξιού σκέλους του δεματίου του His. Στην αναγνώριση της ισχαιμίας του μυοκαρδίου μέσω του ΗΚΓ θα γίνει επεξήγηση της αξιολόγησης βασικών στοιχείων ισχαιμίας όπως η ανάσπαση του διαστήματος ST, η κατάσταση του διαστήματος ST και την αναστροφή του Τ και το πως τα ευρήματα αυτά σχετίζονται με τα Οξέα Στεφανιαία Σύνδρομα.