30ο Παγκύπριο Συνέδριο

Αγαπητοί Συνάδελφοι και Συνεργάτες
Αγαπητοί φίλοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών σας καλωσορίζει στο 30ο Παγκύπριο Συνέδριο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής.
Το θέμα του φετινού συνεδρίου: «30 Χρόνια Συνεχούς Επαγγελματικής Ανάπτυξης» φιλοδοξεί να αναδείξει τη σημασία που δίνουμε ως επαγγελματίες υγείας, στο υπέρτατο αγαθό της υγείας του ανθρώπου, στη φροντίδα και στην ευημερία του ατόμου, της οικογένειας και της κοινωνίας.
Σχεδόν σε όλες τις χώρες, οι νοσηλευτές και οι μαίες αποτελούν τη μεγαλύτερη ομάδα επαγγελματιών υγείας και αντιπροσωπεύουν το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με το σύστημα υγείας. Ως εκ τούτου, αναγνωρίζονται ευρέως ως ουσιαστική εισροή στην παροχή υπηρεσιών υγείας και ζωτικής σημασίας πόρος για την επίτευξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και των πρωτοβουλιών υγείας και ανάπτυξης με στόχο τη μείωση της φτώχειας και των ασθενειών παγκοσμίως.

Τεκμαίρεται ερευνητικά, ότι οι νοσηλευτές και οι μαίες, συνδράμουν σημαντικά στην εμβολιαστική κάλυψη, με την πυκνότητα των νοσηλευτών να αποτελεί σημαντικό καθοριστικό παράγοντα στην κάλυψη του εμβολιασμού. Επίσης, η παρουσία μαιών, κατά τον τοκετό συνδέεται στενά με τη μειωμένη βρεφική και μητρική νοσηρότητα και θνησιμότητα. Οι χώρες που έχουν καταβάλει προσπάθειες για παροχή μαιευτικής φροντίδας στον τοκετό, με υποστήριξη των νοσοκομείων, έχουν δείξει δραματική βελτίωση στην επιβίωση της μητέρας και νεογνού.
Οι χώρες σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν αυξανόμενη έλλειψη νοσηλευτικού και μαιευτικού δυναμικού. Οι αναφορές για τρέχουσες και προβλεπόμενες ελλείψεις προέρχονται τόσο από ανεπτυγμένες όσο και από αναπτυσσόμενες χώρες. Η τρέχουσα έλλειψη δε μοιάζει με καμία άλλη στο παρελθόν. Τα συστήματα υγείας σήμερα, υποφέρουν από πιέσεις που ασκούνται τόσο στην προσφορά όσο και στη ζήτηση για νοσηλευτικές και μαιευτικές υπηρεσίες. Αυτές οι πιέσεις είναι πιθανό να επιδεινωθούν, καθώς η ζήτηση για υπηρεσίες υγείας και νοσηλευτικό και μαιευτικό προσωπικό συνεχίζει να αυξάνεται κυρίως λόγω της πανδημίας, της γήρανσης του πληθυσμού, της αύξησης του πληθυσμού και των χρόνιων ασθενειών. Ταυτόχρονα, η προσφορά διαθέσιμων νοσηλευτών σε πολλές χώρες μειώνεται και αναμένεται να επιδεινωθεί λόγω της γήρανσης του ανθρώπινου δυναμικού της νοσηλευτικής και της μαιευτικής, της ανεπαρκούς χρηματοδότησης για την υποστήριξη νέων προσλήψεων στο επάγγελμα και της ανάπτυξης εναλλακτικών ευκαιριών σταδιοδρομίας για τις γυναίκες.
Σε ορισμένες χώρες, η έλλειψη νοσηλευτών και μαιών, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για την επίτευξη των στόχων των παγκόσμιων πρωτοβουλιών υγείας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που υποδεικνύονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) όπως π.χ. οι Στόχοι Αειφόρου Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals) καθώς επίσης και των στόχων για την καταπολέμηση του AIDS και της φυματίωσης.
Ο ανεπαρκής σχεδιασμός και η κακή διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, οι κακές πρακτικές ανάπτυξης, η εσωτερική και η εξωτερική μετανάστευση, η επαγγελματική εξουθένωση (λόγω μη υποστηρικτικού εργασιακού περιβάλλοντος και μισθολογικών ανισοτήτων), η χρόνια υποεπένδυση σε ανθρώπινους πόρους, η αναποτελεσματική συλλογή δεδομένων και η αναποτελεσματική αξιοποίηση των πληροφορικών συστημάτων συλλογής δεδομένων, είναι μερικά μόνο από τα κρίσιμα ζητήματα που ενισχύουν την κρίση.
Όλα τα πιο πάνω χρειάζεται να μελετηθούν με σοβαρότητα από τις αρμόδιες αρχές της Κύπρου (Υπουργεία: Υγείας, Παιδείας, Εργασίας, Επιτροπή Υγείας της Βουλής, Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας κ.α) ώστε να καταβληθούν προσπάθειες βελτίωσης της κατάστασης και αποφυγή προβλημάτων που αναφύονται από την τρέχουσα έλλειψη νοσηλευτών και μαιών.

Δρ. Ιωάννης Λεοντίου
Πρόεδρος ΠΑΣΥΝΜ