7ο Παγκύπριο Συνέδριο

7ο Παγκύπριο Συνέδριο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής

Το 7ον Παγκύπριο Νοσηλευτικό Συνέδριο που συνήλθε στη Λευκωσία από τις 10-11 Νοεμβρίου 2000, το παρακολούθησαν γύρω στους 500 Νοσηλευτές από όλα τα κρατικά Νοσηλευτήρια και ιδιωτικές Κλινικές της Κύπρου, καθώς επίσης και 50 Νοσηλευτές από τον Ελλαδικό χώρο.
Από τις εισηγήσεις των ομιλητών και τις επιμέρους συζητήσεις εξάγονται τα πιο κάτω συμπεράσματα/πορίσματα:

  • Οι Ευρωπαϊκές εξελίξεις στον κοινονωνικό-οικονομικό και επιστημονικό τομέα είναι ραγδαίες και επηρεάζουν όλες τις πτυχές της ανθρώπινης ζωής και δραστηριότητας και κατά συνέπεια τη νοσηλευτική.
  • Μέσα από την πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση οι Κύπριοι νοσηλευτές έχουν να διαδραματίσουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Αυτός απεικονίζεται μέσα από την προετοιμασία που γίνεται και τις προσαρμογές που επιχειρούνται για όλες τις πτυχές της Νοσηλευτικής (εκπαίδευση, έρευνα, άσκηση), προ της επίσημης ένταξης μας στο Ευρωπαϊκό Σπίτι. Οι προσπάθειες αυτές θα πρέπει να στηρίζονται πάνω στις γνώσεις και εμπειρίες των νοσηλευτών της Κύπρου και να κατανέμονται όλα τα επίπεδα ύστερα από σοβαρό προβληματισμό και στενή συνεργασία.
  • Ταυτόχρονα, σημαντικό συστατικό στοιχείο των πιο πάνω προσπαθειών αποτελεί και η συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη μέσα από μελέτη των σύγχρονων τάσεων και εξελίξεων της Νοσηλευτικής τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και Διεθνές επίπεδο. Η συμβολή των νοσηλευτών προς την Ευρωπαϊκή εναρμόνιση θα πρέπει να εστιάζεται στη χρήση της επιστημονικής γνώσης μέσα από την έρευνα και την πληροφόρηση.
  • Όλες οι προσπάθειες που γίνονται σήμερα για την εναρμόνιση με τα Ευρωπαϊκάδεδομένα έχουν τη βάση τους, στους σημαντικούς παράγοντες που συμβάλλουν στη βελτίωση της παροχής φροντίδας υγείας. Η πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση υποδεικνύει ότι οι κανονισμοί και οι διαδικασίες πρέπει να ευνοούν την ελεύθερη διακίνηση επαγγελματιών και προσωπικού. Είναι το μόνο σημείο που επιδέχεται διαφοροποίηση ή ενίσχυση της Νομοθεσίας της Κύπρου.
  • Το Συνέδριο επίσης δηλώνει ότι ανησυχεί αφάνταστα, για την κατοχή του Βόρειου Τμήματος του Κυπριακού εδάφους από τον Τουρκικό στρατό και δηλώνει παρόν σε οποιοδήποτε κάλεσμα για ειρηνική, δίκαιη, βιώσιμη και σταθερή λύση του Κυπριακού προβλήματος.

No Microsite Available