Τομέας Νοσηλευτικής Ελέγχου Λοιμώξεων διοργανώνει την 8η Πολυθεματική Ημερίδα

Saturday 23rd of September 2023 @ 0800

Συνεδριακό Κέντρο Λευκάρων

Ο Τομέας Νοσηλευτικής Ελέγχου Λοιμώξεων του ΠΑΣΥΝΜ διοργανώνει την 8η Πολυθεματική Ημερίδα με θέμα «Πρόληψη και Έλεγχος Λοιμώξεων στους Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» στο Συνεδριακό Κέντρο Λευκάρων στις 23-09-2023. Η ημερίδα θα μοριοδοτηθεί με Διεθνείς Μονάδες Συνεχούς Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης (ΔΜΣΝΕ), εκκρεμεί ο ακριβής αριθμός Μονάδων.

Για Δήλωση Συμμετοχής πατήστε εδώ Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών (cyna.org)