8ο Παγκύπριο Συνέδριο

8ο Παγκύπριο Συνέδριο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής

Το 8ον Παγκύπριο Νοσηλευτικό Συνέδριο που συνήλθε στη Λευκωσία στη 7-8 Δεκεμβρίου 2001, με θέμα ”Συνεχής Eκπαίδευση – Απαίτηση και Ανάγκη” το παρακολούθησαν γύρω στους 450 Νοσηλευτές από την Κύπρο και την Ελλάδα.
Τα θέματα που απασχόλησαν το συνέδριο αφορούσαν την εκπαίδευση σφαιρικά και με ενδελεχή τρόπο. Η πολύπλευρη προσέγγιση και η επιστημονικότητα των εισηγήσεων σφράγισαν την επιτυχία του Συνεδρίου.
Από τις εισηγήσεις των συναδέλφων και τις συζητήσεις που ακολούθησαν εξάγονται τα πιο κάτω πορίσματα/συμπεράσματα:
•Με την έκρηξη των γνώσεων και τις συνεχείς αλλαγές/τάσεις στη Νοσηλευτική επανατοποθετήθηκε η ανάγκη για τη δια βίου εκπαίδευση.

•Απαραίτητη προϋπόθεση της συνεχούς εκπαίδευσης αποτελεί η ανάπτυξη εσωτερικών κινήτρων μάθησης και η συνεχής επιστημονική αναζήτηση.

•Η νοσηλευτική γνώση αναβαθμίζεται και διευρύνεται συνεχώς, συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων της Νοσηλευτικής, δηλαδή στη διατήρηση της ζωής, στην πρόληψη της νόσου , στην προαγωγή και αποκατάσταση της Υγείας και στην ανακούφιση του πόνου.

•Η Νοσηλευτική έχει επίκεντρο τον άνθρωπο σ΄όλες τις στιγμές της ζωής του. Η γνωριμία με τους Νοσηλευτές και το έργο που επιτελούν είναι αναγκαία όχι μόνο όταν ευρίσκονται στο κρεβάτι του πόνου. Η συνεχής γνωστική αναβάθμιση δεν πρέπει να αποτελεί μόνο κτήμα των νοσηλευτών αλλά να μεταφέρεται και στο ευρύ κοινό. Η σιωπή αυτή και η δυσκολία των Νοσηλευτών να δείξουν στο κοινό τι ξέρουν και πιο είναι το έργο που επιτελούν είναι Παγκόσμιο φαινόμενο.

•Η Νοσηλευτική αγγίζει όλες τις φάσεις του ανθρώπινου βίου συμπεριλαμβανομένου και του θανάτου, ο οποίος αποτελεί μια ευαίσθητη πτυχή της Νοσηλευτικής άσκησης. Εφόδια για την κατάλληλη υποστήριξη του ανθρώπου που πεθαίνει και τη συμπαράσταση της οικογένειας του είναι η σωστή προσέγγιση και η επικοινωνία.

•Κοινή διαπίστωση είναι ότι οι νοσηλευτές χειρίζονται δύσκολες και κρίσιμες καταστάσεις και αρκετές φορές βρίσκονται κάτω από ψυχολογική φόρτιση και αγωνία. Η φροντίδα γι΄αυτούς που φροντίζουν είναι ευθύνη της πολιτείας αλλά και των νοσηλευτών.

•Μέσα στα πλαίσια της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι Κύπριοι νοσηλευτές έχουν να διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο. Η ενθάρρυνση συμμετοχής των νοσηλευτών σε ευρωπαϊκά προγράμματα και σε διεθνής οργανισμού/ συνδέσμους θα συμβάλει στην υλοποίηση των προσαρμογών που επιχειρούνται για όλες τις πτυχές της νοσηλευτικής ( εκπαίδευση, έρευνα, άσκηση).

•Χαιρετίζεται και υποστηρίζεται η απόφαση της πολιτείας για αναβάθμιση της νοσηλευτικής εκπαίδευσης σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Το γεγονός αυτό αναμφίβολα θα συμβάλει στη συστηματική και ποιοτική εξέλιξη της νοσηλευτικής επιστήμης.

•Το συνέδριο πιστεύει ότι η νοσηλευτική σαν ενιαία και αυθύπαρκτη διεργασία πρέπει να ευρίσκεται στα ίδια επίπεδα τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Για επίτευξη του στόχου αυτού οι νοσηλευτές πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης σε εκπαιδευτικά προγράμματα και άλλα κίνητρα όπου και εάν εργάζονται.

•Η νοσηλευτική επιστήμη είναι αυτόνομο και αυθύπαρκτο επάγγελμα. Ο βραχυπρόθεσμος , μεσοπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος προγραμματισμός είναι αναγκαίος για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι νοσηλευτές. Η συμμετοχή των νοσηλευτών στη λήψη αποφάσεων και η ύπαρξη δομής που να χειρίζεται νοσηλευτικά θέματα είναι επιτακτική ανάγκη.

•Η συμμετοχή μεγάλου αριθμού συναδέλφων από τον Ελλαδικό χώρο τόσο σαν εισηγητών όσο και συνέδρων είναι ευχάριστη και ενισχυτική και συνέβαλε ιδιαίτερα στην επιτυχία του συνεδρίου. Η σύσφιξη των δεσμών μεταξύ των αδελφικών συνδέσμων Κύπρου και Ελλάδας και η ανταλλαγή πληροφοριών αποτελεί σημαντική παράμετρο στις προσπάθειες αναβάθμισης του επαγγέλματος.

•Όσον αφορά το εθνικό θέμα ευελπιστούμε ότι τα νέα δεδομένα θα οδηγήσουν σε μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού. Απευθύνομε χαιρετισμό προς τους Τουρκοκύπριους συναδέλφους και τους καλούμε να υψώσουν την φωνή τους και να συμβάλλουν στην κάμψη της Τουρκικής αδιαλλαξίας.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο

“Συνεχής Εκπαίδευση- Απαίτηση και Ανάγκη”
10 – 11 Νοεμβρίου 2000
7-8 Δεκεμβρίου 2001- Forum Intercontinental, Λευκωσία

No Microsite Available