TRIAD MEETING ΣΤΗ ΓΕΝΕΥΗ ΜΑΪΟΣ 2012

TRIAD MEETING ΣΤΗ ΓΕΝΕΥΗ ΜΑΪΟΣ 2012

Αναφορά για τη συνάντηση του Διεθνούς Συνδέσμου Νοσηλευτών και του Triad Meeting στη Γενεύη Μάιος 2012

Συνάντηση του Διεθνούς Συνδέσμου Νοσηλευτών στην Γενεύη στις 16&17 Μαΐου 2012.

Στην συνάντηση ήταν παρόντες 41 εθνικοί σύνδεσμοι και 8 παρατηρητές. Τον ΠΑΣΥΝΜ εκπροσώπησε ο γραμματέας του συν. Χωραττάς.

Στην ομιλία της η πρόεδρος του ΔΣΝ Rosemary O’Βriant, χαιρέτισε τους παρευρισκόμενους ανέλυσε το πρόγραμμα του διημέρου και τόνισε τη σημασία της νοσηλευτικής παρουσίας στην συνάντηση του Π.Ο.Υ.

Ακολούθως ο chief executive officer Κος David Benton μίλησε για τις προκλήσεις τις εποχής δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην παγκόσμια οικονομική κρίση και την επίδραση της σε όλους τους τομείς καθώς και στις κλιματικές αλλαγές με τις ανάλογες επιπτώσεις. Επικεντρώθηκε επίσης στο θέμα της ανάγκης εφαρμογής αλλαγών στη λειτουργία του ΔΣΝ και των προτεινόμενων οικονομικών αναπροσαρμογών με βάση την αριθμητική δύναμη του κάθε συνδέσμου, το κατά κεφαλήν εισόδημα, τη συνδρομή προς το ΔΣΝ και το χρέος από κάποιους εθνικούς συνδέσμους. Παρουσίασε και επεξήγησε τα προτεινόμενα μοντέλα  αλλαγών.  Επίσης  τόνισε  την  ανάγκη  να  αντιμετωπιστούν  οι  προκλήσεις  της εποχής ενώ παρουσίασε κάποιες από τις καινοτομίες του ΔΣΝ και ειδικά στην ιστοσελίδα του.
Στη συνέχεια εκπρόσωποι διαφόρων χωρών μίλησαν για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Λεσότο:
Η ομιλητής από το Λεσότο παρουσίασε την θετική επίδραση του Global Fund στην αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας της χώρας και ειδικά στην αντιμετώπιση της Φυματίωσης και της Ανθρώπινης Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας. Στα αρνητικά θεωρείται η εξάρτηση των ανθρώπων από τα χρήματα αυτά.

Καναδάς
Η ομιλητής του Καναδά τόνισε την ανάγκη το ΔΣΝ να προωθήσει τα όσα κάνουν τόσο το ΔΣΝ όσο και τα ΝΝΑ για χρόνια για το θέμα των Μη Μεταδοτικών Νοσημάτων (NCD’s). Επίσης τονίστηκε η ανάγκη για εκπαίδευση των πολιτικών σε θέματα υγείας και υγιεινής ζωής και η ανάληψη τέτοιων δραστηριοτήτων από τα ΝΝΑ. Αναφέρθηκαν προγράμματα όπου τα ΝΝΑ έκαναν ημέρες υγείας για πολιτικούς με μεγάλη επιτυχία για χρόνια πχ Politicians wellness days. Επίσης τονίστηκε η σημασία των συνεργασιών (partners and collaboration). Το ΔΣΝ τόνισε την ύπαρξη του policy network.

Ιρλανδία:
Η εκπρόσωπος της Ιρλανδίας μίλησε για τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο επάγγελμα. Όταν υπήρχε καλή οικονομική κατάσταση αυξήθηκε η αναλογία νοσηλευτών / ασθενών, έγινε πανεπιστημιακή εκπαίδευση, αυξήθηκαν οι αριθμοί των φοιτητών, άρχισε η   συνταγογράφηση,   δημιουργήθηκαν   οι   Advance   Nurse   Practitioners,   έγινε   νέα νομοθεσία, αυξήθηκαν οι μισθοί, μειώθηκαν οι ώρες εργασίας (37,5).
Η Ευρωπαϊκή Τρόικα επέβαλε μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων. Από τότε μειώθηκαν κατά 13% οι θέσεις εργασίας των νοσηλευτών ειδικά στον δημόσιο τομέα, εφαρμόστηκε το μορατόριουμ των προσλήψεων, δεν υπάρχουν δουλειές για νέους απόφοιτούς, πολλά άτομα πέραν από νέους ακόμη και με εμπειρία ψάξουν για εργασία στο εξωτερικό. Μείωση κλινών και μη επένδυση στη κοινοτική νοσηλευτική. Μείωση μισθών κατά 16% περίπου. Η κυβέρνηση πρόσφερε πρόωρη αφυπηρέτηση με ωφελήματα όπως ήταν πριν την κρίση χωρίς να αντικαθιστά το προσωπικό που έφυγε.
Πρόκληση είναι η αύξηση του πληθυσμού, η αύξηση του ορίου επιβίωσης, αύξηση των ηλικιωμένων, αύξηση των χρόνιων νόσων, αύξηση των γεννήσεων και του αριθμού των νέων.
Συνήθως οι νοσηλευτές είναι το πρώτο θύμα λόγω του μεγάλου αριθμού τους στο γενικό σύνολο των επαγγελματιών υγείας, ενώ οι ιατροί δεν επηρεάζονται. Δεν αναγνωρίζεται επαρκώς ή εργασία των νοσηλευτών και τα καθήκοντα τους. Επιπρόσθετα κανένας δεν αντιλαμβάνεται το πρόβλημα ακόμη και οι ίδιοι οι νοσηλευτές.
Υπάρχει μείωση της αναλογίας ασθενών- νοσηλευτών, αύξηση του φόρτου εργασίας, αύξηση του στρες και της εξουθένωσης, μειωμένη αυτοπεποίθηση/ ασφάλεια ασθενών και επίπεδα φροντίδας. Παρουσιάζεται μια   συνεχής αναπροσαρμογή και αλλαγές στις υπηρεσίες υγείας, νέα δεδομένα διοίκησης με τους μάνατζερ και όχι νοσηλευτές μάνατζερ και νέες νομοθεσίες για την νοσηλευτική.

Ταϊλάνδη:
Η ομιλητής μίλησε για τους ποιοτικούς χώρους εργασίας για ποιοτική φροντίδα υγείας. Πρέπει  να  βελτιωθούν  τα  Θετικά  Περιβάλλοντα  Εργασίας  (PPE,  positive  practice environment).  Εάν  οι  νοσηλευτές  δεν  έχουν  την  κατάλληλη  στήριξη  στην  κλινική πρακτική  δεν  μπορούν  να  εργαστούν  κανονικά  ενώ  θεωρείται  πολύ  σημαντικό  οι νοσηλευτές να διατηρήσουν την αυτονομία τους στην εργασία τους.
Έχει παρατηρηθεί ότι οι νοσηλευτές μένουν στο επάγγελμα όταν υπάρχει προοπτική επαγγελματικής προόδου άρα είναι αναγκαίο να υπάρχει ξεκάθαρη και περιεκτική περιγραφή της εργασίας τους καθώς και των ειδικεύσεων. Επίσης σημαντικό να υπάρχουν δυνατές σχέσεις εργοδότησης.
Η συνδρομή του ΔΣΝ κι η συνεργασία μεταξύ των φορέων και ειδικά μεταξύ των Εθνικών Συνδέσμων και των Συμβουλίων έχουν θετική επίδραση. Τέλος τονίζεται ότι η επιλογή των υποψήφιων φοιτητών θα βοηθήσει σε καλύτερους αποφοίτους.

Διεθνής Οργανισμός Εργασίας (International Labour Office ILO):
Η Christiane Wiskow από το ILO παρουσίασε τον ρόλο και την αποστολή του ILO σε σχέση με την εργασία. Τονίστηκε η προώθηση για δίκαιες ευκαιρίες και εισοδήματα για όλους  τους  εργαζόμενους  συμπεριλαμβανομένων  των  νοσηλευτών,  για  ασφάλεια  στο χώρο εργασίας, για να αναγνωρίζεται η εργασία τους, να ακούονται και να υπάρχει δικαιοσύνη. Επίσης ισότητα μεταξύ των φύλων. Τονίζεται η θεσμοθέτηση Διεθνών Προτύπων  για  Εργασιακές  Συνθήκες  και  για  την  νοσηλευτική  υπάρχει  το  Nursing Personnel Convention 1997 (No 149). Έγινε παρουσίαση του τι περιλαμβάνει η Σύμβαση αυτή και δόθηκε σημασία στα θέματα κλειδιά για το ILO αναφορικά με τη νοσηλευτική.
Σε ερώτηση του εκπροσώπου του ΠΑΣΥΝΜ αναφορικά με την έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των υπουργείων Εργασίας και  Υγείας  αναφορικά με τα θέματα εργασίας των νοσηλευτών αλλά και τις ενέργειες του ILO για επίλυση του προβλήματος σε πολλές χώρες, τονίστηκε από την Κα Wiskow ότι αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα για το ILO το οποίο δύσκολα μπορεί να ξεπεραστεί και ισχύει για πολλές χώρες. Η μοναδική λύση είναι η εγκαθίδρυση κοινωνικού διαλόγου και η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των stake holders, των συντεχνιών και των εργοδοτών.

Καναδάς:
Η εκπρόσωπος του Καναδά παρουσίασε το θέμα της διεπαγγελματικής συνεργασίας στην εκπαίδευση και την επαγγελματική άσκηση. Αναφέρθηκαν οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί η διεπαγγελματική συνεργασία στους δύο αυτούς τομείς αλλά και η επιτυχία της εφαρμογής του με την κατανόηση και τον σεβασμό για τα άλλα επαγγέλματα της υγείας ειδικά μεταξύ ιατρών και νοσηλευτών. Τονίστηκε όμως ότι η εφαρμογή της συνεργασίας   αυτής   πρέπει   να   γίνεται   μόνο   μετά   την   ολοκλήρωση   της   βασικής εκπαίδευσης ώστε ο κάθε φοιτητής να ξεκαθαρίσει τον ρόλο του στο επαγγελματικό πεδίο.

Σουηδία:
Αναφορικά με την φροντίδα των ηλικιωμένων η ομιλητής τόνισε ότι πρέπει να υπάρχει άτομο επικοινωνίας, στήριξη και συμβουλευτική, αλλαγή του τρόπου ζωής και αποτελεσματικότερος χειρισμός της φροντίδας υγείας από τα ίδια τα άτομα. Ακολούθως παρουσίασε θέματα ποιοτικού ελέγχου με σταθμισμένα πλάνα, το senior alert καθώς και καλύτερα οργανωμένη εργασία. Τονίστηκε η ανάγκη για εξειδικευμένους νοσηλευτές στην φροντίδα ηλικιωμένων καθώς και στην επένδυση στη γνώση.

Φινλανδία:
Η πρόεδρος του Φινλανδικού Συνδέσμου Νοσηλευτών παρουσίασε τα δεδομένα του συνδέσμου. Ανάμεσα σε άλλα τόνισε την ανάγκη απεξάρτησης από τα τέλη εγγραφής. Η δημιουργία κερδοσκοπικής εταιρίας για παροχή συνεχιζόμενης εκπαίδευσης (ειδικά με την παροχή ομιλητών) τόσο σε νοσηλευτές όσο και ιατρούς και άλλους επαγγελματίες υγείας είναι ένας τρόπος παροχής εσόδων. Η δημοσιοποίηση και το μάρκετινγκ έχουν βοηθήσει στην επιτυχία του εγχειρήματος. Επίσης ο Εθνικός Σύνδεσμος έχει εφαρμόσει το Career Gate το οποίο εκδίδει πιστοποιητικά κλινικής επάρκειας για νοσηλευτές μέλη, δίδει επιχορηγήσεις αλλά και βραβεία για παρακολούθηση συνεδρίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και υποτροφίες για έρευνες. Επίσης οι νοσηλευτές ως μέλη μπορούν να δημιουργήσουν Διαδικτυακό Πορτοφόλιο. Η δημιουργία του e-portfolio είναι ένα ισχυρό εργαλείο για προγραμματισμό της καριέρας των νοσηλευτών.

Αυστραλία:
Η CEO του RCNA Κα Debra Cerasa έδωσε ένα παράδειγμα για την ενίσχυση των συνδέσμων εντός των κρατών μέσα από τη συνένωση του Royal College of Nurses Australia (RCNA) και του New Orlanes The College of Nurses (TCoN) η οποία θα ισχύσει από την 1η   Ιουλίου 2012. Η ενίσχυση της  φωνής των νοσηλευτών, η αναγνώριση, η πολιτική επιρροή, η εκπαίδευση και η έρευνα είναι μερικοί από τους λόγους για αυτή την εξέλιξη.  Η  πορεία  για  την  αλλαγή  ήταν  δύσκολη  και  μακροχρόνια  με  μεθοδικό προγραμματισμό  και  αμοιβαίες  υποχωρήσεις  και  από  τους  δύο  συνδέσμους.  Ο  νέος εθνικός σύνδεσμος θα έχει την ονομασία Australian College of Nurses (ACN).

Triad Meeting 18-19 Μαΐου 2012
Στην συνάντηση αυτή που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη παρέστηκαν επικεφαλής νοσηλευτικοί και μαιευτικοί λειτουργοί, εκπρόσωποι εθνικών συνδέσμων νοσηλευτών και μαιών και συμβούλια νοσηλευτικής και μαιευτικής από 74 χώρες. Τον ΠΑΣΥΝΜ εκπροσώπησε ο γραμματέας συν. Χωραττάς.
Σκοπός  της  συνάντησης  αυτής  ήταν  να  τονιστούν  τα  θέματα  τα  οποία  είναι  πολύ σημαντικά για τη νοσηλευτική και τη μαιευτική, την παροχή ασφαλούς ποιοτικής νοσηλευτικής και μαιευτικής φροντίδας και την αποτελεσματική ρύθμιση των επαγγελμάτων. Επίκεντρο της συνάντησης ήταν το ολοένα αυξανόμενο πρόβλημα των Μη Μεταδοτικών Νοσημάτων (Non communicable diseases, NCDs).   Τα τρία σημεία στα οποία επικεντρώθηκε η συνάντηση είναι α) η τεκμηριωμένη συμβολή των νοσηλευτών και μαιών  στην  πρόληψη  και  τον  έλεγχο  των  NCDs,  β)  στην  ανάγκη  για  στήριξη  μιας αποτελεσματικής  συμβολής  των  νοσηλευτών  και  μαιών   μέσα  από  την  απόκτηση δεξιοτήτων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των σκοπών της κλινικής πρακτικής και γ) την ανάγκη για πρόσβαση και ολοκληρωτική ενεργοποίηση των ηγετών της νοσηλευτικής και μαιευτικής στη διαμόρφωση πολιτικών και την ενίσχυση των συστημάτων υγείας. Αρχικά έγινε σύντομη ενημέρωση για τις εξελίξεις σε σχέση με τον Διεθνή Σύνδεσμο Νοσηλευτών και τη Διεθνή Συνομοσπονδία Μαιών. Ακολούθως μίλησε εκπρόσωπος της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για τις εξελίξεις σε σχέση με την ΠΟΥ και ειδικά στα θέματα  της  οικονομικής  κρίσης,  των  χρόνιων  ασθενειών  και  της  ενίσχυσης  των συστημάτων υγείας συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων εκπαίδευσης νοσηλευτών και μαιών που προωθήθηκαν από την ΠΟΥ μετά την συνάντηση του 2010 και το communiqué της συνάντησης.

Στην συνέχεια καλεσμένοι από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Λεσότο μίλησαν για τα εμπόδια στην πρόληψη και αντιμετώπιση των NCDs, τα χάσματα στην νοσηλευτική έρευνα στον τομέα αυτό καθώς και το ρόλο των νοσηλευτών στην πρόληψη και αντιμετώπιση τους.  Ακολούθως ομιλητές από το Ηνωμένο Βασίλειο και το Ομάν μίλησαν για τις δεξιότητες των δυο επαγγελμάτων καθώς και θέματα εκπαίδευσης σε σχέση με τα NCDs. Από την πλευρά της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Μαιών τα τρία σημαντικά στοιχεία είναι η εκπαίδευση, η νομοθεσία και ο ρόλος του εθνικού συνδέσμου, ενώ τονίστηκε η ανάγκη για διεθνή νομοθετικά πρότυπα. Ακολούθως έγινε ανάλυση αυτών των προτύπων. Ο ομιλητής από το Ομάν μίλησε για τα δεδομένα στην Μέση Ανατολή σε σχέση με τα NCDs καθώς και την ανάγκη για ανάπτυξη του Advanced Nurse Practitioner για αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών.

Αναφορικά με τον ρόλο των νοσηλευτών στον καθορισμό πολιτικής και ενίσχυση των συστημάτων υγείας μίλησαν προσωπικότητες από την Βραζιλία, Καναδά και Νότια Αφρική. Η ομιλήτρια από την Βραζιλία Κα Μέντες ανέλυσε τον ρόλο του παγκόσμιου δικτύου των συνεργαζόμενων κέντρων της Π.Ο.Υ. σε σχέση με τη νοσηλευτική και τη Μαιευτική για ενίσχυση των επαγγελμάτων και της ηγεσίας τους. Η εκπρόσωπος του Καναδά μίλησε για την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των δύο επαγγελματικών ομάδων στην χώρα της και ανέλυσε το joint position statement το οποίο έχουν εκδώσει. Επίσης παρουσίασε πως μια τέτοια συνεργασία εφαρμόζεται σε κοινοτικό επίπεδο στο Βόρειο Βανκούβερ. Τέλος εκπρόσωπος του εθνικού συνδέσμου της Νότιας Αφρικής μίλησε για το πρόγραμμα  που  εφαρμόζουν  σε  εθνικό  επίπεδο  για  αντιμετώπιση  των  NCDs  σε συνεργασία με τις αρχές υγείας της χώρας σε όλα τα επίπεδα, τo ICN, ιδιωτικούς οργανισμούς και πανεπιστήμια της χώρας και του εξωτερικού.

Στο τέλος της συνάντησης έγινε έγκριση του κοινού ανακοινωθέντος (Triad Communiqué 2012) του Διεθνούς Συνδέσμου Νοσηλευτών, της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Μαιών και της Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σε σχέση με τα Μη Μεταδοτικά Νοσήματα. Το κοινό ανακοινωθέν πέραν από την αναφορά στην σημαντικότητα της πρόληψης και του ελέγχου των Μη Μεταδοτικών Νοσημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο αναλύει τον ρόλο των νοσηλευτών και των Μαιών και τις εκπαιδευτικές ανάγκες για απόκτηση δεξιοτήτων μέσα από την αποτελεσματική ηγεσία η οποία θα αναγνωρίσει αυτές τις ανάγκες. Τέλος αναφέρεται στην ανάγκη η νοσηλευτική και μαιευτική ηγεσία να δραστηριοποιηθούν σε τέτοιο επίπεδο ώστε οι κυβερνήσεις να εφαρμόσουν τέτοιες νομοθεσίες και πολιτικές ώστε να αντιμετωπιστούν τα Μη Μεταδοτικά Νοσήματα.

Αριστείδης Χωραττάς

Γραμματέας ΔΣ ΠΑΣΥΝΜ

Γενική Συνέλευση Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας

Η  65η   Γενική  Συνέλευση  της  Παγκόσμιας  Οργάνωσης  Υγείας  πραγματοποιήθηκε  στη Γενεύη από τις 21 έως και τις 26 Μαΐου 2012. Την Κυπριακή αποστολή αποτελούσαν εκτός από την μόνιμη μας αντιπροσωπεία στη Γενεύη, ο έντιμος Υπουργός Υγείας Δρ. Μαλάς, η Δρ Καλακούτα υπαρχηγός της αποστολής, η Κα Γρηγοριάδου, ο Δρ. Ευθυμίου, ο  υποφαινόμενος  εκ  μέρους  του  ΠΑΣΥΝΜ  και  ο  πρώην  Υπουργός  Υγείας  Δρ. Πατσαλίδης ο οποίος ως πρόεδρος της 55ης Γενικής Συνέλευσης έπρεπε να παραδώσει την προεδρεία στον επόμενο πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης. Η Δρ. Καλακούτα με την συν. Γρηγοριάδου  εκτός  των  θεμάτων  της  Γενικής  Συνέλευσης  είχαν  την  ευθύνη  για  τον συντονισμό των προετοιμασιών για την προεδρία της Κύπρου στα θέματα της Υγείας. Λόγω  των  οικονομικών  προβλημάτων  που  αντιμετωπίζει  το  Υπουργείο  Υγείας,  ο ΠΑΣΥΝΜ ανέλαβε τα έξοδα για την παραμονή του υποφαινόμενου στη Γενεύη για τη Γενική Συνέλευση ενέργεια η οποία αποδείχθηκε πολύ σημαντική για την νοσηλευτική και τον σύνδεσμο αλλά και για τη συνέχιση της συμπερίληψης εκπροσώπου του ΠΑΣΥΝΜ στις Γενικές Συνελεύσεις της Π.Ο.Υ. κάτι που ζητείται επιτακτικά κάθε χρόνο από το Διεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτών (ICN) με επιστολές προς τους Υπουργούς Υγείας των κρατών μελών του.

Στη  Συνέλευση  έγινε  επανεκλογή  της  Δρ.  Μάργκαρετ  Τσαν  ως  Director  General  της Π.Ο.Υ. Νέα πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εξελέγηκε η Δρ. Thérèse N’Dri-Yoman, από την Ακτή του Ελεφαντοστού.

Εκτός από την Δρ. Τσαν και την Δρ. N’Dri-Yoman κατά τις συνόδους της Γενικής Συνέλευσης μίλησαν ο Υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας και η πριγκίπισσα του Μαρόκου,

Όπως γίνεται σε κάθε Γενική Συνέλευση οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε πρωί πριν τη έναρξη των εργασιών των   επιτροπών πραγματοποιούσαν συναντήσεις για συζήτηση των θεμάτων της ημέρας αλλά και των θεμάτων που ηγέρθηκαν την προηγούμενη ημέρα. Σε κάθε επιτροπή οι θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν αυτές που αναμένονταν για να καθορίσουν τις εξελίξεις και τις τελικές αποφάσεις που θα λαμβάνονταν.

Πολλά κράτη μέλη υποστήριξαν την άποψη ότι πρέπει η κάλυψη της φροντίδας υγείας να είναι καθολική ενώ προτάθηκαν διάφοροι τρόποι για επίτευξη του στόχου. Επιπρόσθετα τα μέλη της Π.Ο.Υ. υποστήριξαν ένα δυνατό οργανισμό υγείας με αυξημένη διαφάνεια και ευθύνη. Η Π.Ο.Υ. έχει πολύ σημαντικό ρόλο στην πρόληψη, την ισότιμη πρόσβαση και αποτελεσματικότητα της δημόσιας υγείας και οι μεταρρυθμίσεις που προτείνονται πρέπει να ενισχύσουν το οργανισμό.

Κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης συζητήθηκε η μεταρρύθμιση της ΠΟΥ. Έχει ετοιμαστεί ένα προκαταρκτικό περίγραμμα εργασιών για τα έτη 2014- 1019 με επικέντρωση στα μεταδοτικά νοσήματα, τα μη μεταδοτικά νοσήματα, τη υγεία καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής, τα συστήματα υγείας, την ετοιμότητα, την επιτήρηση και την ανταπόκριση. Τονίστηκε επίσης ότι η Π.Ο.Υ. πρέπει να επικεντρωθεί ειδικά στους κοινωνικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες της υγείας.

Επίσης πολύ σημαντική ήταν η απόφαση για ανάληψη προσπαθειών ώστε να υπάρχει προσέλκυση και συγκράτηση υψηλά εκπαιδευμένου προσωπικού με στόχο τη διαφορετικότητα σε σχέση με το φύλο και τη γεωγραφική περιοχή σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού.

Συζητήθηκαν επίσης διάφορα θέματα Υγείας με επίκεντρο τα Μη Μεταδοτικά Νοσήματα. Κατά  την  διάρκεια  των  συναντήσεων  διεξήχθηκε  έντονη  συζήτηση  γύρω  από  τα προβλήματα τα οποία έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται στα σημαντικά νοσήματα που θα γινόταν αναφορά στα κείμενα της Συνέλευσης. Πολλά κράτη τόνισαν την ανάγκη για καθολική προσπάθεια πρόληψης και ελέγχου των νοσημάτων αυτών και ειδικά στο καθορισμό πραγματοποιήσιμων στόχων. Τελικά έγινε έγκριση του resolution EB130.R6 το οποίο  αναφέρεται  στην  ανάγκη  συμμετοχής  των  ηλικιωμένων  στα  κοινά,  την  υγιή γήρανση  και  ενθάρρυνση  υψηλών  επιπέδων  υγείας  και  ευημερίας  των  ηλικιωμένων. Δίδεται έμφαση στις καρδιαγγειακές παθήσεις, τον καρκίνο, το διαβήτη και τις χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις. Γίνεται προτροπή σε διεθνές, εθνικό και τοπικό επίπεδο για τη δημιουργία συνεργασιών  ή  ενίσχυση  υπαρχουσών  διεθνών  συνεργασιών  και  ανάληψη δραστηριοτήτων για την πρόληψη των Μη Μεταδοτικών Νοσημάτων.  Επίσης η επιτροπή αποφάσισε να υιοθετήσει ως στόχο τη μείωση κατά 25% των πρόωρων θανάτων από τις Μη Μεταδοτικές Νόσους.

Αναφορικά με τις Παραμελημένες Τροπικές ασθένειες τονίστηκε η ανάγκη μεγαλύτερης προσπάθειες για να αντιμετωπιστούν μέσα από τη συνεργασία με την Π.Ο.Υ., τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, τη φαρμακοβιομηχανία και ακαδημαϊκά ιδρύματα. Εμπόδιο στην όλη προσπάθεια είναι η φτώχεια, οι κλιματικές αλλαγές ενώ λόγω μετανάστευσης υπάρχει φόβος εξάπλωσης και στις Ευρωπαϊκές χώρες.

Επίσης έχει εγκριθεί το resolution ΕΒ130.R8 το οποίο προτρέπει τα κράτη να υλοποιήσουν στρατηγικές για τη φροντίδα των ψυχικά πασχόντων μέσα από κοινοτική φροντίδα κοντά στην οικία, προγράμματα για πρόληψη του στίγματος και της διάκρισης, επανένταξη των ατόμων στην κοινωνία και την εργασία, στήριξη των φροντιστών, ανάγκη για σχολικά προγράμματα για πρόληψη των αυτοκτονιών και αύξηση των κονδυλίων για έρευνα. Επίσης κατανόηση του ρόλου που έχουν η χρήση ουσιών και η οικογενειακή βίας στη παρουσία και έξαρση των ψυχικών  νόσων.

Μια  πολύ  σημαντική  απόφαση  ήταν  το  προκαταρκτικό  resolution  για  μηχανισμό  για διεθνή συνεργασία για τα προϊόντα υγείας που είναι κάτω από τα πρότυπα, τα πλαστά, με λανθασμένη ετικέτα, ή παραποιημένα (substandard, spurious, falsely-labelled, falsified or counterfeit: SSFFC). Τονίζεται ότι νέοι τρόποι διάθεσης τους όπως είναι το διαδίκτυο αποτελούν απειλή και χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης.

Αναφορικά με την ετοιμότητα για την πανδημία της Γρίπης (Pandemic Influenza Preparedness) τα κράτη μέλη αναγνώρισαν την σημαντικότητα της ανάπτυξης πλαισίου δράσης. Έγινε αξιολόγηση των διαδικασιών και των μεθόδων που εμπερικλείει το πλαίσιο ενώ τονίστηκε η ανάγκη να υπάρχει ευελιξία στην εφαρμογή. Εισήγηση για κατανομή των πόρων από την Εταιρική συνεισφορά 70% με 30% μεταξύ ετοιμότητας και αντίδρασης αντίστοιχα, έγινε αποδεκτή για κατάθεση στο εκτελεστικό συμβούλιο.

Επίσης  εγκρίθηκε  resolution  στο  οποίο  ζητείται  βελτίωση  των  συνθηκών  υγείας  στα Παλαιστινιακά εδάφη.

Κατά την διάρκεια των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης ο υποφαινόμενος στήριξε τις παρεμβάσεις του Διεθνούς Συμβουλίου Νοσηλευτικής στα θέματα της μεταρρύθμισης του οργανισμού, της πρόληψης και αντιμετώπισης των NCDs, της παγκόσμιας επιβάρυνσης των ψυχικών διαταραχών, των προβλημάτων με τα φαρμακευτικά σκευάσματα καθώς και το πολύ σημαντικό θέμα του ανθρώπινου δυναμικού του Π.Ο.Υ. αφού τα ποσοστά των νοσηλευτών έχουν μειωθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια ενώ άλλα επαγγέλματα υγείας έχουν αυξήσει σε μεγάλο ποσοστό την παρουσία τους στον οργανισμό.

Αριστείδης Χωραττάς

Γραμματέας ΔΣ ΠΑΣΥΝΜ