ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΣΥΝΜ – 17-9-2020

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΣΥΝΜ