Πρόγραμμα Συνεδρίων

ΠρOγραμμα ΣυνεδρIων

1η Επιστημονική Νοσηλευτική ημερίδα Παιδιών και εφήβων

ΤΕΠΑΚ - κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος

09 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024, 08:00 - 15:30


3ο Παγκύπριο Συνέδριο Χρόνιου Πόνου

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024


Εσπερίδα: «Προώθηση της ισότιμης πρόσβασης στη φροντίδα και τη βέλτιστη φαρμακευτική πρακτική»

Αίθουσα ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΠΑΚ, Αμφιθέατρο 1

Τετάρτη , 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024, 18:30μμ – 20:30 μμ4:00


6th Commonwealth Nurses and Midwives Conference

Πρόσκληση υποβολής περιλήψεων

Μάλτα, 27& 28 Σεπτεμβρίου του 2024


Σπάνιες Παθήσεις – οι κοινωνικές προεκτάσεις

Αμφιθέατρο Τάσος Παπαδόπουλος, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λεμεσός

28/02/2024, 08:30 – 15:30