3ο Παγκύπριο Συνέδριο Χρόνιου Πόνου

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024

Η οργάνωση του συνεδρίου είναι κοινή προσπάθεια της Ιατρικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία με όλα τα πανεπιστήμια της Κύπρου που διαθέτουν σχολές επιστημών υγείας, καθώς και την Cyprus Pain Clinic και απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας και φοιτητές.

Η θεματολογία του φετινού συνεδρίου έχει ως στόχο να επεκτείνει τα θέματα που καλύφθηκαν στα δύο προηγούμενα επιτυχημένα Παγκύπρια Συνέδρια και να ενημερώσει περαιτέρω για θέματα προσέγγισης και διαχείρισης του Χρόνιου Πόνου. Διακεκριμένοι επιστήμονες διεθνούς φήμης θα παρουσιάσουν θέματα βασισμένα στα πιο πρόσφατα δεδομένα τεκμηριωμένης κλινικής πρακτικής.

Η Επιτροπή Μοριοδότησης ΠΑΣΥΝΜ θα αξιολογήσει το συνέδριο για διαπίστευση με Διεθνείς Μονάδες Συνεχούς Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ να απευθύνεστε: Γραμματεία Συνεδρίου: EasyConferencesLtd / Τηλ.: 22591900   /  Email: info@easyconferences.eu ή στην ιστοσελίδα του συνεδρίου https://chronicpainconference.org/