ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ»

Εσπερίδα με θέμα «Προκλήσεις στη Νοσηλευτική Διοίκηση» – 16 Ιουνίου 2023