Εσπερίδα: «Προώθηση της ισότιμης πρόσβασης στη φροντίδα και τη βέλτιστη φαρμακευτική πρακτική»

Αίθουσα ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΠΑΚ, Αμφιθέατρο 1

Τετάρτη , 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024, 18:30μμ – 20:30 μμ4:00

Η Επιτροπή Μοριοδότησης ΠΑΣΥΝΜ θα αξιολογήσει το συνέδριο για διαπίστευση με Διεθνείς Μονάδες Συνεχούς Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης.