Συνάντηση του ΔΣ Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών (ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ)  με τον Διευθυντή Νοσηλευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και ανανέωση του μνημονίου συνεργασίας ανάμεσα σε ΠΑΣΥΝΜ και Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών