Προηγούμενα Παγκύπρια Συνέδρια

ΠαγκYπρια ΣυνEδρια

29ο Παγκύπριο Συνέδριο
«Διασφάλιση της Υγείας επενδύοντας στην Νοσηλευτική και Μαιευτική»
11-12 Νοεμβρίου 2022

See More

30ο Παγκύπριο Συνέδριο
«30 Χρόνια Συνεχούς Επαγγελματικής Ανάπτυξης»
3-4 Νοεμβρίου 2023

See More

27ο Παγκύπριο Συνέδριο
«2020: Έτος Νοσηλευτών και Μαιών»
26-28 Νοεμβρίου 2020

See More

28ο Παγκύπριο Συνέδριο
«Νοσηλευτές και Μαίες: Το μέλλον στη φροντίδα υγείας»
11-13 Νοεμβρίου 2021

See More

25ο Παγκύπριο Συνέδριο
«Νοσηλευτές και Μαίες: Ηγετική Φωνή για το δικαίωμα στην Υγεία»
23-24 Νοεμβρίου 2018

See More

26ο Παγκύπριο Συνέδριο
«Νοσηλευτές και Μαίες για την Υγεία και Ευημερία»
29-30 Νοεμβρίου 2019

See More

23ο Παγκύπριο Συνέδριο
«Συμβολή στην Ανθεκτικότητα του Συστήματος Υγείας»
25/11 έως 26/11/2016

See More

24ο Παγκύπριο Συνέδριο
«Στόχοι Αειφόρου Ανάπτυξης: Ο Ρόλος των Νοσηλευτών και Μαιών»
10-11 Νοεμβρίου 2017

See More

21ο Παγκύπριο Συνέδριο
<<Νοσηλευτές και Μαίες: Ζωτικοί Πόροι στην Υγεία>>
14-15 Νοεμβρίου 2013
14-15 Νοεμβρίου 2013

See More

22ο Παγκύπριο Συνέδριο
«Αποτελεσματική και οικονομικά Αποδοτική Φροντίδα»
13-14 Νοεμβρίου 2015

See More

19ο Παγκύπριο Συνέδριο
«Evidence Based Practice: Guarantee of Efficiency and Productivity»
30/11 – 1/12 2012

See More

20ο Παγκύπριο Συνέδριο
<<Νοσηλευτική και Μαιευτική Φροντίδα: Πανανθρώπινη, Διαχρονική, Εξελίξιμη>>
29-30 Νοεμβρίου 2013

See More

17ο Παγκύπριο Συνέδριο
«ΝΟΣΗΛΕΥΤIKΟ ΚΑΙ MAIEΥTIKO ΔΥΝΑΜΙΚΟ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»
11-12 Νοεμβρίου 2010

See More

18ο Παγκύπριο Συνέδριο
«Nursing & Midwifery: Access Bridge to Health Services»
10-11 Νοεμβρίου 2017

See More

15ο Παγκύπριο Συνέδριο
«Διευρυμένοι Ρόλοι και Σύγχρονες Προκλήσεις»
21 – 22 Νοεμβρίου 2008

See More

16ο Παγκύπριο Συνέδριο
«Ισότητα, Ποιότητα και Ασφάλεια στη Φροντίδα Υγείας»
30/11 – 1/12 2007

See More

13ο Παγκύπριο Συνέδριο
«Νοσηλευτική και Μαιευτική : Βίωμα, Επάγγελμα ,Επιστήμη»
24 και 25 Νοεμβρίου 2006

See More

14ο Παγκύπριο Συνέδριο
«Ισότητα, Ποιότητα και Ασφάλεια στη Φροντίδα Υγείας»
30/11 – 1/12 2007

See More

11ο Παγκύπριο Συνέδριο
“Nursing Independence: Destination and Responsibility“
12-13 November 2004

See More

12ο Παγκύπριο Συνέδριο
«Βελτίωση της Νοσηλευτικής με επίκεντρο τον άν­θρωπο»
25 και 26 Νοεμβρίου 2005

See More

9ο Παγκύπριο Συνέδριο
“Προσαρμογή της Νοσηλευτικής στις σύγχρονες ανάγκες υγείας”
18 -19 Οκτωβρίου 2002

See More

10ο Παγκύπριο Συνέδριο
“Νοσηλευτική: Νέοι Προσανατολισμοί”
21-22 Νοεμβρίου 2003

See More

7ο Παγκύπριο Συνέδριο
“Ευρωπαική πορεία και Νοσηλευτική”
10 – 11 Νοεμβρίου 2000
Αμφιθέατρο ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ – Λευκωσία

See More

8ο Παγκύπριο Συνέδριο
“Συνεχής Εκπαίδευση- Απαίτηση και Ανάγκη”
7-8 Δεκεμβρίου 2001- Forum Intercontinental, Λευκωσία

See More

5ο Παγκύπριο Συνέδριο
“Νοσηλευτική Aυτονομία και Ομάδα Υγείας”
27 -28 Νοεμβρίου 1998
Ξενοδοχείο Forum Intercontinental,
Λευκωσία

6ο Παγκύπριο Συνέδριο
“Νοσηλευτική του 2000 – Πρόκληση – Προοπτική”
3-4 Δεκεμβρίου 1999
Hotel Forum, Λευκωσία

3ο Παγκύπριο Συνέδριο
“Ποιότητα στη Νοσηλευτική – Προβληματισμός”
24-25 Νοεμβρίου 1995
Ξενοδοχείο Χίλτον – Λευκωσία

4ο Παγκύπριο Συνέδριο
“Κλινική Aποτελεσματικότητα”
21 – 22 Νοεμβρίου 1997
Ξενοδοχείο Forum Intercontinental, Λευκωσία

1ο Παγκύπριο Συνέδριο
4-5 Ιουνίου 1993 – Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο

2ο Παγκύπριο Συνέδριο
“Σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις στη Νοσηλευτική και στα χειρουργεία”
28 – 30 Οκτωβρίου 1994 – Λεμεσός